” Błudko” – Kolejny znakomity film Janusza Hanasa z Lublina. Jest to historia rozbicia obozu NKWD w Błudku koło Hamerni na Lubelszczyźnie, gdzie mordowano akowców

Błudko to fabularyzowany dokument historyczny o rozbiciu obozu NKWD dla akowców, gdzie prokurator własnoręcznie strzelał ludziom w głowę. Twórca dokumentu znał osobiście obydwu dowódców – Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” oraz –  Mariana Wardę ps. Polakowski. Ojciec Janusza Hanasa – ps. „Wilczur” brał udział w rozbiciu tego obozu jako podoficer oddziału „Wira”.